Giới thiệu
Thứ 6, 28/2/2020
Giới thiệu Tạp chí Tim mạch học Việt Nam
 

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
CỦA HỘI TIM MẠCH HỌC QUỐC GIA VIỆT NAM
(TRONG TỐNG HỘI Y DƯỢC HỌC VIỆT NAM)

TÒA SOẠN
Văn phòng Trung ương Hội Tim mạch học Việt Nam
Bệnh viện Bạch Mai - 76 Đường Giải Phóng - Hà Nội
ĐT: (04) 38688488 * Fax: (04) 38688488
Email: info@vnha.org.vn
Website: http://www.vnha.org.vn/

TỔNG BIÊN TẬP
GS. TS. NGUYỄN LÂN VIỆT

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
PGS.TS. PHẠM MẠNH HÙNG

THƯ KÝ TÒA SOẠN
THS. PHAN ĐÌNH PHONG
TS. NGUYỄN NGỌC QUANG
TS. TRẦN VĂN ĐỒNG
PGS.TS. NGUYỄN QUANG TUẤN
PGS.TS. NGUYỄN LÂN HIẾU
THS. PHẠM THÁI SƠN
THS. PHẠM TRẦN LINH

BAN BIÊN TẬP
GS.TS. PHẠM GIA KHẢI
GS.TS. ĐẶNG VẠN PHƯỚC
GS.TS. HUỲNH VĂN MINH
PGS. TS. PHẠM NGUYỄN VINH
PGS. TS. ĐỖ DOÃN LỢI
PGS.TS. VÕ THÀNH NHÂN
PGS.TS. TRẦN VĂN HUY
TS. PHẠM QUỐC KHÁNH
 
Giấy phép xuất bản số: 528/GP-BVHTT Cấp ngày: 03-12-2002
 
 
Nguồn: http://tapchi.vnha.org.vn/news/1884/gioi-thieu-tap-chi-tim-mach-hoc-viet-nam.html