ThS.BS.Phạm Thu Thủy

Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính