PGS.TS.Nguyễn Ngọc Quang

Hội Tim mạch học Việt Nam - Đơn vị chính
Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Bộ môn Tim mạch - Trường Đại học Y Hà Nội