Nguyễn Thị Mai

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương - Đơn vị chính