GS.TS.BS.Ngô Quý Châu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Đơn vị chính