Thân Đức Tài Nhân

Đại học Y Hà Nội - Đơn vị chính