Nguyễn Khắc Linh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh - Đơn vị chính