Vũ Thị Thu Trà

Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính