BS.Nguyễn Anh Ngọc

Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính