Phạm Thị Hồng Thi

Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Đại học Y Hà Nội - Đơn vị chính
Bệnh viện Bạch Mai