Thái Thị Kim Ái

Bệnh viện Đa khoa Long An - Đơn vị chính