Nguyễn Trung Hiếu

Bệnh viện Đa khoa Long An - Đơn vị chính