GS.TS.Nguyễn Quang Tuấn

Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính
Bộ môn Tim mạch - Trường Đại học Y Hà Nội
Viện Tim Hà Nội
Bệnh viện Tim Hà Nội
Hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam