Đinh Thị Thu Hương

Hội Tim mạch học Việt Nam
Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính