TS.Phạm Như Hùng

Hội Tim mạch học Việt Nam
Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính
Bệnh viện Tim Hà Nội
Hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam