TS.Phạm Trần Linh

Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Bộ môn Nội, Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nộ - Đơn vị chính