ThS.BS.Kim Ngọc Thanh

Viện tim mạch Việt Nam, Bv Bạch Mai - Đơn vị chính