PGS.TS.BS.Phạm Mạnh Hùng

Hội Tim mạch học Việt Nam
Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính
Đại học Y Hà Nội
Bộ môn Tim mạch - Trường Đại học Y Hà Nội