Trần Ngọc Cầm

Bác sĩ nội trú, Đại học Y Hà Nội - Đơn vị chính