PGS.TS.Trương Thanh Hương

Viện tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính
Đại học Y Hà Nội