Nguyễn Duy Thắng

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Đơn vị chính