Trần Quốc Quý

Bác sĩ nội trú, Đại học Y Hà Nội - Đơn vị chính