ThS.BS.Đinh Huỳnh Linh

Viện tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính
Bộ môn Tim mạch - Trường Đại học Y Hà Nội