Trần Việt Dũng

Bác sĩ nội trú, Đại học Y Hà Nội - Đơn vị chính