TS.Nguyễn Hữu Dũng

Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính