ThS.BS.Đinh Đức Long

Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính