GS.TS.Nguyễn Lân Việt

Hội Tim mạch học Việt Nam (Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam)
Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội