Nguyễn Hoàng Hà

Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính
Bệnh viện Tim Hà Nội