Nguyễn Thị Thu Vịnh

Bệnh viện Đa khoa Vân Đình - Đơn vị chính