PGS.TS.Nguyễn Thị Bạch Yến

Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Đơn vị chính