ThS.BS.Trần Bá Hiếu

Viện tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính