ThS.BS.Lê Việt Thắng

Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính