ThS.BS.Văn Đức Hạnh

Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính