TS.Phạm Minh Tuấn

Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính
Đại học Y Hà Nội
Bộ môn Tim mạch - Trường Đại học Y Hà Nội