GS.TS.Đỗ Doãn Lợi

Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính
Bộ môn Tim mạch - Trường Đại học Y Hà Nội