PGS.TS.BS.Nguyễn Lân Hiếu

Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Đại học Y Hà Nội
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - Đơn vị chính