Tạ Tiến Phước

Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính
Bệnh viện Đông Đô