TS.BS.Nguyễn Thị Thu Hoài

Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính