Phạm Hồng Phương

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An - Đơn vị chính