Nguyễn Ngọc Tước

Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính