PGS.TS.Trần Văn Huy

Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam
Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa - Đơn vị chính