Nghiên cứu lâm sàng

Thông tim can thiệp điều trị bệnh tim bẩm sinh ở viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam

Nguyễn Quang Tuấn - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Nguyễn Lân Hiếu - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Trần Văn Dương - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Phạm Mạnh Hùng - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Nguyễn Ngọc Quang - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Nguyễn Quốc Thái - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Tô Thanh Lịch - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Đỗ Doãn Lợi - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Khổng Nam Hương - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Nguyễn Thị Mai Ngọc - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Nguyễn Minh Hùng - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Trịnh Xuân Hội - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Nguyễn Lân Việt - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Nguyễn Ngọc Tước - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Phạm Gia Khải - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Mời Quý vị download Số Tạp chí tại đây:
Chú ý: Do bài viết được nhập lại (copy & texting) từ file pdf của bản in nên nội dung trên web có thể có sai sót về chính tả, căn chỉnh so với bản gốc. Vì vậy nếu phát hiện ra sai sót, Quý độc giả hãy tra cứu lại trong file pdf của Tạp chí. Xin cảm ơn.