Nghiên cứu lâm sàng

Dịch tễ tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ ở vùng duyên hải Nghệ An - 2002

Phạm Gia Khải - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Nguyễn Lân Việt - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Phạm Thái Sơn - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Nguyễn Ngọc Quang - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Đỗ Quốc Hùng - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Nguyễn Quốc Thái - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Đỗ Kim Bảng - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Nguyễn Minh Hùng - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Trần Thị An - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Phạm Trần Linh - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Nguyễn Công Hà - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Tạ Văn Bình - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Lưu Thị Việt Hà - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Hà Quang Thành - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Phạm Hồng Phương - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An
Mời Quý vị download Số Tạp chí tại đây:
Chú ý: Do bài viết được nhập lại (copy & texting) từ file pdf của bản in nên nội dung trên web có thể có sai sót về chính tả, căn chỉnh so với bản gốc. Vì vậy nếu phát hiện ra sai sót, Quý độc giả hãy tra cứu lại trong file pdf của Tạp chí. Xin cảm ơn.