Nghiên cứu lâm sàng

Kết quả sớm và trung hạn sau nong bóng phủ thuốc (paclitaxel) trong điều trị tổn thương mạch nhỏ và tái hẹp trong Stent tại Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai

Nguyễn Lân Việt - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Phạm Mạnh Hùng - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Nguyễn Minh Hùng - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Nguyễn Ngọc Quang - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Nguyễn Quốc Thái - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Hoàng Việt Anh - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Lê Thanh Bình - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Lê Xuân Thận - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Nguyễn Hữu Tuấn - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Trần Bá Hiếu - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Đinh Huỳnh Linh - Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
Mời Quý vị download Số Tạp chí tại đây:
Chú ý: Do bài viết được nhập lại (copy & texting) từ file pdf của bản in nên nội dung trên web có thể có sai sót về chính tả, căn chỉnh so với bản gốc. Vì vậy nếu phát hiện ra sai sót, Quý độc giả hãy tra cứu lại trong file pdf của Tạp chí. Xin cảm ơn.