Chủ đề: Tăng huyết áp

Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy tất cả các chủ đề liên quan đến các biện pháp can thiệp tăng huyết áp như nong mạch vành thận, khử độc thận và tăng huyết áp khác, ví dụ như ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn, tăng huyết áp kháng thuốc hoặc tăng huyết áp thứ phát.